NATURSILKE.
Silke er det fineste, sterkeste og naturlige materiale som brukes i tekstilindustrien. Den frembringes av silkesommerfuglens larve,  som når forpupningstidspunktet nærmer seg, presser en dobbelttråd ut fra sine spinnkjertler. De to trådene består av fibroin, og disse er sammenklistret av et annet vannoppløselig protein, sercin.

Man antar at natursilken opprinnelig er kommet fra Kina, der de dyrket silke for over 5000 år siden.
I flere tusen år lyktes kineserne med å holde på hemmeligheten om dyrking av silkelarver. Det var dødsstraff for å føre egg, pupper eller larver ut av landet, men etterhvert spredte likevel kunnskapen seg silkedyrkingen seg til Korea og Japan.
Sommerfugllarven vikler trådene sammen til en såkalt kokong, som skal beskytte larven under puppestadiet. Silkeormen legger opp til 400- 500 egg, som tilsammen veier mindre enn 0,5 gr. Av eggene klekkes små , ca. 3 mm lange silkelarver, og de ernærer seg nesten bare av bladene på det hvite morbærtreet som stammer fra Kina.
Larvene trives godt i tørr og ren luft. I utviklingstiden spiser de grådig, skifter hud flere ganger og er fullt utviklet etter ca en mnd forløp. Da har larvene blitt 8-9 cm lange og veier opp til 5000 ganger så mye som da de krøp ut av egget.
På det tidspunktet blir larvene anbrakt på strå eller kvistris i "spinnhytter", og her fester de kokongen. Den blir spunnet i løpet av 3-4 dager, og i denne tide spiser ikke larvene

Først spinner larven noen sammenfiltrede tråder for å feste kokongen til riset, og bygger deretter opp den  egentlige kokongen. Innerst danner den et pergamentliknende lag,  er 18-25 mm lang og er ca 3-4000 mtr lang. Ved den senere avhaspling kan man bare bruke 300-900 m av tråden.

I kokongen forvandles larven i løper av 2-3 uker til en sommerfugl. Den bryter ut av den ene ende på kokongen ved å sprøyte på en væske som gjør veggen bløt. Derfor må larven drepes ved koking, ellers blir trådmaterialet ødelagt.

Kokongen består av 3 lag:
· Det ytterste laget består av såkalt floksilke, og det må fjernes før hasling.
· Mellomlaget er det brukbare silkematerialet, og kan ha en lengde på ca 900 m. Det er forholdsvis lett å hesple.
 

Det innerste pergamentaktige laget kan ikke hesple av.

Hvis man vil ha 4-tråders silke , føres trådene fra 5 kokonger sammen til en tråd. Denne silken kalles råsilke, haspelsilke eller gregèsilke.
I de fleste tilfelle underkastes råsilken en såkalt avbastning, dvs. en behandling i en såpeopløsning ved ca 95 oC.
Den kjemiske sammensetningen av fibroin-proteinet, avviker en del fra keratin-proteinet i ullfibren. Fibroin inneholder således ikke den svovelholdige aminoholdige aminosyren cystin, som spiller en vesentlig rolle for en rekke av ullens egenskaper.
Likeledes inneholder fibroin vesentlig mindre mengder aminosyrer med aminogruppeholdige sidegrupper, som er av avgjørende betydning for fibrenes evne til å ta opp syrefargestoff.

Silkefibrenes utseende og egenskaper.

Form.
Silkefibren er filamentgarn, og nesten et rundt tverrsnitt.

Elastisitet.
Elastisitet er materialets evne til å gjenvinne sin opprinnelige form etter at det har vært trukket sammen eller dratt ut (strukket).
Hos silke er elastisiteten god.

Finhet.
Silkefiberen er den tynneste av alle naturfibre, og ikke mer enn 0,013-0,026 i diameter.

Strekkstyrke
Strekkstyrken på silke er svært god, ca 2/3 deler av en ståltråd av tilsvarende tykkelse.
En silketråd med et tverrsnitt på 1 mm2 kan bære 45 kg.

Fuktighetsopptak.
Silken har god evne til å ta opp fuktighet, faktisk hele 9% av sin egen vekt ved en relativ fuktighet på 65% og en temp på 20 oC.

Glans.
Garn og stoffer av natursilke har en egenartet og vakker glans.

Grep.
Den behagelige overflaten og den karakteristiske, raslende lyden ved berøring, skiller silkn fra andre fibre.

Elastisitet.
Elastisiteten er nesten like stor som hos ullen. Silke krøller derfor lite.

Lysmotstand.
Silke har mindre motstandsevne mot sollys enn alle andre naturfibre.
Hvis morbærsilken utsettes for sol i 200 timer, minsker styrken med 50%.

Kjemikaliemotstand.
Silke er ømtålig mot alkalier. Ved vask må men derfor bruke nøytrale, eller syntetiske finvaskemidler.

Sammendrag av natursilkens egenskaper:

· Stor finhet
· Vakker myk glans
· Myk og behagelig
· Stor strekkbarhet (tøyelighet)
· Stor elastisitet
· God strekkstyrke
· Middels god varemotstand
· God evne til å ta opp fuktighet
· Tar lett opp metallsalter
· Liten lysmotstand
· Dårlig motstandsevne mot alkalie

Til hovedsiden