Oscarsborg festning er et festningsanlegg som fungerte som indre forsvarsring i Oslofjorden.

Det trange Drøbaksundet i innløpet til hovedstaden har gode naturlige betingelser for forsvar mot angrep fra sjøen. I 1628 ga Christian IV en krigsordinans om å oppføre et blokkhus ved Drøbaksundet, men ordren ble trukket tilbake året etter. Etter det svenske innfallet i Holsten 1643 ga kongen ny ordre om opprustning av kystfestninger i Norge. Da ble det bygget et blokkhus, antakelig på Søndre Kaholmen, sannsynligvis med 2-3 kanoner mot hvert seilløp. Etter 1650 var det ingen militær aktivitet her.

Hovedfestningen, Oscarsborg, ble anlagt på Søndre Kaholmen i Drøbaksundet i 1848. Det viste seg snart at den alene var utilstrekkelig, og forsvaret ble bygd ut ytterligere med flere batteristillinger på begge sider av fjorden. I 1890-årene ble også Svelvikstrømmen i Drammensfjorden befestet, og dette ble også lagt under Oscarsborg festning.

Festningen omfattet i 1905, da den var på det mest utbygde, Oscarsborg med torpedobatteri på Nordre Kaholmen, Husvik batteri, Kopås og Seiersten batterier på østsiden av fjorden; Håøya batterier på sørsiden av Håøya; Nesset batteri ved Storsand på vestsiden av fjorden og Svelvik befestninger.

Oscarsborg festning er mest kjent for senkningen av den tyske krysseren «Blücher» den 9. april 1940. I dag er den militære virksomheten lagt ned, og festningen er åpen for sivile. Det er museum, utendørs scene i borggården, hotell, samt flere restauranter og gallerier på øya.

 

 

 

Et gamelt original kart. Bildet tatt på fergen, mot Oscarsborg. Bildet tatt på fergen, mot Husvik.
Vi har ankommet Oscarsborg. Imponerende byggverk. Reist til minne om Oscarsborgs Festningsinnsats mot den tyske krigsmarine 9. april 1940.

Monument over oberst Eriksen på Oscarsborg.           Han hadde en lang karriere bak seg som festningskommandant i Kystartilleriet og bare et halvt år igjen til pensjonsalderen da han 9. april 1940 for alltid skrev seg inn i norsk historie gjennom sin uredde innsats som kommandant på Oscarsborg festning i Oslofjorden.

Minnetavle over de falne i Kystartilleriet.  
En rotunde, av latin rotundes rund avrundet, er en bygning, en sal eller et rom som har en sirkelformet grunnplan. Både Anne og jeg ble veldig overrasket over størrelsen på Oscarsborg Festning.  
Utrolig mange kanoner.    
På vestsiden av festningen Inngangen  Tekniske data:
Deplasement: 14 050 tonn standard
18 200 tonn fullastet
Lengde: 205,9 m
Bredde: 21,30 m
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappen opp til Hotellrestauranten. Godt med litt kaffe og et deilig vienerbrød. Broen over til nordre Kaholmen.

Utklipp fra brosjyren.

Oscarsborg Festning, på Kaholmene i Drøbaksundet, er et av Norges viktigste historiske festningsverk. Den strategiske beliggenheten, der Oslofjorden er på det smaleste, var et godt valg for en festning som skulle forsvare landets hovedstad.

Litt om festningens historie:

På 1600-tallet var det mye uro i Europa, og det ble nødvendig å legge forsvaret lenger ut i fjorden. Drøbaksundet pekte seg ut som et godt valg, og Christian IV beordret i 1640 at det skulle anlegges et blokkhus på Søndre Kaholmen.

I 1845 kjøpte Staten Kaholmene, og arbeidet med å anlegge en festning startet umiddelbart. Festningen var ferdig i 1853 og etter Kong Oscars besøk 23. aug. 1855, fikk festningen navnet Oscarsborg

 

 

 
   

Senkningen av Blücher

Oscarsborg besto sin virkelige prøve 9. april 1940. Festningen stanset det tyske angrepet mot Oslo ved å senke Tysklands nyeste krysser Blücher. Forsinkelsen dette medførte ga kongen, Stortinget og Regjeringen anledning til å evakuere Oslo, og kunne ta opp kampen mot okkupantene. Norges gullbeholdning ble også fraktet i sikkerhet.

Etter andre verdenskrig har Oscarsborgs betydning som festning blitt mindre, og det siste stridsanlegget ble nedlagt som operativt anlegg 1. januar 1993. Fra 2002 opphørte all militær aktivitet på Oscarsborg.