Fredrikstad Pensjonistakademiet arrangerte en tur i forbindelse med den offentlig markering av 200-års jubileet i 2014, siden Norges Grunnlov ble vedtatt.

Stortinget arrangerte en større jubileumsfeiring av Grunnloven, hvor ikke bare begivenhetene på Eidsvoll i 1814 ble feiret, men også det som oppfattes som fruktene av Grunnloven. Jubileet skulle informere om og feire demokrati, deltakelse, menneskerettigheter, likestilling, rettferdighet, ytringsfrihet, integrering, makt og styring, og demokratiets institusjoner og de historiske hendelser som har stått sentralt i utviklingen av demokratiet i Norge.

 

 
Bilde av de 112 delegatene på Eidsvoll __i 1814.  

Støtvig Hotel ligger i tettstedet Larkollen i Rygge kommune i Østfold. Hotellet ligger i en lun bukt – Støtvigbukta, eller Baugen fra gammelt av, med storslagen utsikt mot ytre Oslofjord, til øyene Kollen, Eldøya og Sletter og med Færder fyr langt ute i syd-vest.

Støtvig Hotel tok imot sine første gjester allerede i 1900 og var i mer enn hundre år et av Oslofjordens mest særpregede og anerkjente badehoteller. I 2011 ble det gamle hotellet revet, og dagens eier Fische AS har brukt årene deretter på å bygge et nytt og moderne hotell på eksakt samme tomt som det opprinnelige. Mye av den unike «fjordhotell-langs-Oslofjorden-følelsen» er beholdt og litt atmosfære fra Hamptons og New England er tilført. Helheten er blitt vakker, personlig og med høyeste kvalitet i materialer og utførelse, et hotell ulikt alle kjedehotellene landet vårt er fullt av – skapt for opplevelser du ikke glemmer. For dette er vårt høyeste mål, at oppholdet skal bli uforglemmelig.

 

Her var første stopp, hvor vi fikk lunsj.
  Hotellet ligger fint ved sjøen her i Larkollen.
Byvåpenet i Moss.   Moss jernverk.

Moss Jernverks administrasjonsbygning, den såkalte Konvensjonsgården, er kjent for at den ble benyttet for å forhandle frem Mossekonvensjonen i 1814.

Jern har blitt utvunnet og bearbeidet i hva som i dag er Norge i over to tusen år. Den første jernproduksjonen benyttet myrmalm, som så ble foredlet ved såkalt jernvinne til råjern for videre bearbeiding. Slik tilvirking av jern var imidlertid lokal og i liten skala, mye arbeid skulle til for å utvinne små kvanta jern.

 

 

Bygningen ble påbegynt i 1756 av Erik Anker, men ble først ferdigstilt under Jess Anker i 1778.

Det flott Inngangsparti til konvensjonsgården.

Moss Jernverks administrasjonsbygning, den såkalte Konvensjonsgården, er kjent for at den ble benyttet for å forhandle frem Mossekonvensjonen i 1814.

Den 17. mai 1814 ble grunnloven vedtatt og Christian Frederik ble valgt til norsk konge.

Sverige godtok ikke et selvstendig Norge og den 27. juli 1814 angrep svenske styrker Norge.

Forhandlingene om et selvstendig Norge begynte i Moss 10. august og var ferdige 14. august. Kong Karl Johan godtok grunnloven.

Konvensjonen sikret grunnloven fra Eidsvoll, etablerte fred i Skandinavia og sikret at Norge ble anerkjent internasjonalt som egen stat. Mossekonvensjonen åpnet for det siste kapittelet i historien om 1814, det overordentlige Stortinget høsten 1814, som munnet ut i valget av Karl XIII som norsk konge og etableringen av den svensk-norske unionen.

 
     

Kielfreden ble inngått ved en avtale i Kieltraktaten mellom svenskenes tronarving Karl Johan og den dansk-norske kongen Frederik VI i den nordtyske byen Kiel, 14. januar 1814. Avtalen avsluttet Napoleonskrigene i Norden, og bestemte at Frederik VI som tapende fransk alliert skulle overgi kongeriket Norge til en kongeunion med Sverige. Til gjengjeld skulle danskekongen få det svenske Pommern og Rügen samt 1 million riksdaler.

Norge motsatte seg Kieltraktaten og erklærte uavhengighet, vedtok egen grunnlov og valgte prins Christian Frederik til konge. Etter en kort krig godtok Norge ved Mossekonvensjonen 14. august 1814 å gå i personalunion med Sverige. Den 4. november ble Stortinget og de svenske forhandlerne enige om vilkårene, en revidert norsk forfatning ble vedtatt, og svenskenes Karl II (Karl XIII) ble valgt til norsk konge.

 
 

  Christian Frederik var Norges Konge i knappe fem måneder, det begivenhetsrike året 1814. Karl Johan het opprinnelig Jean-Baptiste Jules Bernadotte.

  
    Spydeberg prestegård.
Grunnloven - 1814.

Stortinget gjennomgikk fra 26. oktober til 4. november alle Grunnlovens paragrafer. Da den reviderte Grunnloven ble godkjent av de svenske forhandlerne, valgte Stortinget Carl 13. til konge.

Hyllesten til 17. mai skapte misnøye hos den svensk-norske kongemakten, som heller så at nordmennene feiret 4. november som grunnlovsdag. Carl Johan gikk så langt som til å forby feiringen av 17. mai i 1828, da han i forkant utstedte en kongelig kunngjørelse med advarsel mot å høytideligholde 17. mai.

Jacob Nicolai Wilse ble født den 24.januar 1735 i Lemvig på Jylland i Danmark. Han døde den 23.mai 1801 i Eidsberg og ligger  begravet  på Eidsberg kirke.

Wilse hadde stor interesse for meteorologisk visuelt språk, som bidro til å etablere meteorologien som selvstendig vitenskap på  begynnelsen av 1800-tallet.

Også i sitt daglig  virke så han det som svært  viktig å spre praktisk kunnskap ut til det brede lag av folket. Blant annet bidro han til en bedre omgangsskole på bygdene og opprettet husapotek på Prestegården.

Haven på Spydeberg prestegård er den best dokumenterte i Norge på 1700-tallet. Den er nå satt tilbake slik den så ut da den ble laget. En fantastisk hage. Takket være Wilse foreligger det både detaljerte tegninger av haven og beskrivelser av hvor de forskjellige plantene vokste.

 

    Takket være detaljerte tegninger laget av sokneprest Jacob Nicolai Wilse i Spydeberg har det vært mulig å gjenskape den enestående prestegårdshagen.
Det var her forhandlinge foregikk i 1814. Her får man god ovesikt over haveanlegget. Flott område.
I Formalhagen på Spydeberg prestegård kan man nå rusle rundt i nøyaktig samme omgivelser som da den ble anlagt av presten Jacob Nicolay Wilse på slutten av 1700 tallet.   Det er en stor glede og ære å foreta den offisielle åpningen av formalhagen som Jacob Nicolay Wilse en gang la grunnlaget for, sier kulturminister Thorhild Widvey.
   
8 aug. 2014 var den offisielle åpningen.