Bokklubben-03.

Tur til Skaraområdet (Arns Fotspor) i juni 2003.

Utdraget av Jan Guillou's "Fortellingen om Fortellingen om Arn Magnusson" håper vi skal hjelpe oss med å få mest mulig ut av turen.

Veien til Jerusalem begynner i Skara, og i de siste årene har nesten to millioner mennesker gått i ridder Arn's Magnussons fotspor. Den svenske journalist og forfatter Jan Guillous fantasiridder fra middelalderen, Arn Magnusson, har gjort Arn-løypa til reiseindustri i stort format på landsbygda mellom Vänern og Vätteren.

 

på det  "Blå Pensjonat"

Det er ca 250km til Hällekia Vi skulle bo på det Blå Pensjonatet. Nå var alle samlet på det Blå Pensjonatet. Da var det tid for mat og sosialt samvær.
Einar, Turi og Tone. Børre og Anne. Reidar. Anne og Bjørg.
  På vei inn i kirken. Vår dyktige guide.
Døpefonten fra 1200-tallet Prekestolen fra 1671  
Bjørg ved siden av støtten til en ærlig og adelig.    

Guiden forklarer hva relieffen over inngangsdøren står for.

 
I relieffet over inngangsportalen i Forshem kirke ser man avbildet en korsfarer som gir Gud nøkkelen til kirken. Arn? På andre siden av Gud sitter Skara-mesteren som man kaller mannen som bygget både Forshem og domkirken i Skara. Kalkmalerier fra 1600-tallet.
Henning, Reidar, Bjørg og Einar.    

Det er her i Gudhems kloster at Arns kone må sone sin straff på 20 år under moder Rikissa etter at biskop Bengt i Skara Domkirke har lyst dem i band. Arn soner sine 20 års straff som Tempelridder i det Hellige Land.

Klostret i Gudhem er grunnlagt på midten av 1100-tallet. Klostret ligger høyt i landskapet med fin  utsikt mot Billingens blånende høyder og Hornborgasjøen.

 
Etter en lang dag med mange inntrykk, tar vi kvelden.    

I årene 1150-1260 ble det største munkekloster i Sverige bygget. Det var Varnhem. Dette ble muliggjort gjennom en donasjon fra fru Sigrid på godset Varnhem, til  den Cistercienske munkeorden.

   
Prekestol fra 1673 Skara Domkirke fra 1100-tallet. I tidlig middelalder er Skara den sentrale byen, både for kirken og kongemakten. På vei inn i kirken.
Ruvende og flott. Vertinnen på det  "Blå Pensjonat" Siste måltid på det  "Blå Pensjonat"
Siste måltid på det  "Blå Pensjonat" Avskjed. Avskjed.
Ca 53 km.til Läckö slott. Slottet. Bjørg og Bærre.
   
Bjørg og Tone.