Bokklubben-02

Vi har en kjørelengde på vel 400 km.

 

Baroniet Rosendal var Norges eneste og ble opprettet i 1678 av kong Christian V av Danmark. Selve slottet sto ferdig i 1665, og drives i dag som et levende museum med omvisninger, konserter, foredrag, teater, kunstutstillinger, overnatting og servering.

I 1658 giftet Karen Mowat – den gangen Norges rikeste arving – seg med Ludvig Rosenkrantz, en stolt men fattig dansk adelsmann. Som bryllupsgave fikk de gården Hatteberg i Kvinnherad, og her bygde de sitt slott. Selv om slottet og godset var for små til å få status som baroni, fikk Rosenkrantz sin tittel i 1678 med en betingelse: bare sønner skulle arve tittelen. Ettersom tre av de fire sønner av Ludvig Rosenkrantz døde i krig, fikk den yngste, Aksel Rosenkrantz, Rosendal som arv. Hans to barn døde tidlig og godset falt til Kongen.

I 1745 overtok Edvard Londemann (1680–1749) eiendommen fra sin andre hustrus slektning, Christian Lerche (1692–1757). Tre år etterpå ble han adlet med navnet Londemann av Rosencrone og like før hans død ble Rosendal gjort til stamhus. Når Londemann av Rosencrones slekt eventuelt var utdødd, skulle stamhuset tilfalle universitetet i København og for midlene skulle det opprettes et kollegium for studenter. Etter Londemann av Rosencrones død i 1749 gikk Rosendal i arv til sønnen fra hans andre ekteskap, den senere statsminister og grev Marcus Gerhard Rosencrone (1738–1811). Personlig fikk han barontittel i 1773 og grevetittel i 1783. Han fikk også igjen opphøyet godset til baroni i 1779.

I 1990 ble Museet Baroniet Rosendal etablert. Museet drifter «Borgen», «Rosendals have» (parkanlegget), «Avlsgården» (antikvariske forvaltning) og husmannsplassen «Treo».

Slottet er preget av ulike stilepoker siden forskjellige eiere har satt sitt preg på rom og saler. I dag er slottet bevart som et hjem, slik det var da de siste eierne forlot slottet i 1927. Bygningen har tre fløyer som danner en slottsgård. Portalen inn til borggården er preget av tidens dekorative stil, bruskbarokk. Portalen er kronet med Mowatts og Rosenkrantz våpenskjold og inskripsjonen: «W.B. Ludwich Rosenkranz Fr: Karren: Movath». sentrum.

På vestsiden av slottet finnes den 300 år gamle hagen, med et vell av roser plassert i et sirkelformet labyrintmønster. Hagen kan dateres til rundt 1660 og er landets eldste bevarte renessansehage. Plantene til hagen ble importert fra Tyskland i 1666-1667 og fremover.

Slottet ble i 1927 skjenket til Universitet i Oslo.

Kvinnherad er en kommune i Hordaland. Den har Hardangerfjorden og Husnesfjorden mot vest og Skånevikfjorden mot sør. En del av Kvinnherad ligger på vestsiden av fjorden, og grenser der til Kvam og Fusa. Øst for fjorden grenser den til Jondal og Ullensvang i nord og til Odda og Etne i øst.

1. januar 1965 ble daværende Kvinnherad kommune slått sammen med Fjeldberg kommune, deler av Skånevik kommune (1 189 personer) og deler av Varaldøy kommune (511 personer). Eid kommune hadde allerede i 1855 blitt en del av Fjelberg. Fra 1. januar 2013 ble grendene Gausvik, Årvik, Årsand og Hesvik med 41 personer etter søknad overført til Jondal kommune

Kommunen har stor turisttrafikk, og langs Hardangerfjorden finnes flere hoteller, hytteanlegg og det drives gårdsturisme. I fjellet er det særlig Folgefonna og de tilstøtende fjellområdene som er mye besøkt, med utgangspunkt i Mauranger. Hovedkirken i Kvinnherad prestegjeld i Rosendal er fra ca. 1250, Ænes kirke i nord er fra ca. 1200. Begge kirkene er bygd i stein. Baroniet Rosendal i nærheten av hovedkirken var omkring 1870 et av landets største jordegods. Sunnhordland Folkemuseum. Eiendommen er et av de største gårdsbruk i fylket. I nærheten ligger Sunnhordland folkehøgskole. Rosendal har et skipsbyggingsmuseum og i Uskedalen ligger Rød bygdetun.

Voss, kommune i Hordaland fylke, lengst nordøst i fylket, med grense til Sogn og Fjordane i nord.

Kommunen ligger omkring Vossevassdraget mellom grensen til Ulvik øverst i Raundalen i øst, og munningen i Bolstadfjorden i vest, samt sidedalene Bordalen, Dalane (dalføret mot Hamla grø) og Istad elvas dalføre mot Granvin i sør, og Strandaelvas dalføre med sidedaler og Teigdalen i nord, samt de omliggende fjelltrakter.

Lengst nordvest i kommunen ligger deler av Stølsheimen landskapsvernområde, i nordøst deler av Nærøyfjorden/Store botnen landskapsvernområde som er oppført på UNESCO's Liste over verdens kultur-og naturarv.

Omkring tettstedet og administrasjonssenteret Vossevangen ligger et åpent, fruktbart landskap rundt det idylliske Vangsvatnet. Kommunens andre tettsteder er Skulestadmoen nord for Vossevangen og Mønshaugen/Bjørgum i sørøst.

Voss er en stor kraftkommune med 13 kraftverk.

På Vossevangen ligger Voss sjukehus og en rekke mindre helseinstitusjoner. Kommunen har fem videregående skoler med en rekke studieretninger.

Borgund stavkirke, er en stavkirke  på Borgund i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Borgund er den best bevarte av de norske stavkirkene.

Kirken blir første gang nevnt i skriftlige kilder i 1342, men det er vanlig å datere den til perioden 1150–1200. Dendrokronologiske undersøkelser (årringdatering) har vist at tømmeret som ble brukt til bygging av kirken ble felt vinteren 1180–1181. Kirken må derfor være bygget i perioden like etter dette, og trolig i god tid før 1200. Kirken er viet til apostelen Andreas.

 

 

 

 

 

 

På vei mot Rosendal stoppet vi her på Haukeli. Vakker natur. Låtefoss. Rosedal Fjordhotell.
En liten kaffe før vi skal ut på tur. Henning ogTone. Rosendal Baroni.
Rosendal Baroni. Henning, Bjørg, Reidar, Anne og Anne. Bjørg og Anne.
Børre og Anne på vei opp til fossen, men det tar på! Flott skue. Nærmere fossen kommer vi ikke.
Damene er fornøyd i det fine været, og ikke minst av alle opplevelsene. På utflukt til Kvinnherad. Ca 6 km. Kvinnherad kirke ligger i Rosendal, på gården Skålas grunn, på en terrasse             i lien ca. 300 m fra sjøen og ca. 40 m over middelvannstandsnivå.
  • Minne om Kvinnheradninger på vakt for fedrelandet (1807 - 1814

Voss kirke (Vangskyrkja) er en langkirke i stein fra 1277.

Her ble Bjørg W. døpt.

Voss Folkemuseum er et distriktsmuseum etablert i 1917 for å ta vare på det gamle tunet på gården Mølster.
Tone og Anne vandrer rundt på museet. Vangsvatnet i bakgrunnen. Stalheim Hotel er et hotell beliggende på Stalheim, ca. 36 km øst for Voss langs E16 og 12 km vest for Gudvangen innerst i Nærøyfjorden.
Bjørg og Toneved bautaen.

I forbindelse med et keiserbesøk midt på 1890- tallet ble det reist en minnestein, ”Til Minde om Keiser Wilhelm II besøg på Stalheim".

Anne med Staheim Hotell i bakgrunnen. Jon Otto, Bjørg, Anne og Tone.
Bjørg, Børre og Anne Bjørg W. Tone, Reidar og Jon Otto
Bjørg, Henning og Anne Jon Otto og Anne. Ca 28 km. til Flom. Ti.l Lærdalsøyri ca. 42. Hjem tot. 450 km.
En kjempeoverraskelse for (lærer) Anne. Her var 2 .av elevene fra 7 klasse på Seiersten. Kari (Lammer) og Anne-Siri (Kolstad) Overraskelsen var minst like stor hos "elevene". Terje Heen, mannen til Anne-Siri (Kolstad). Hotel Lindstrøm .
Anne, Bjørg, Tone og Henning Jon Otto, Tone, Reidar, Anne, Bjørg, Henning, Anne og Bjørg.  
   
Borgund Stavkirke.