Bokklubben-01.

 

Ruten ble totalt på ca 240 km.

   

Børre hadde lagt opp til et meget spennende og omfangsrikt program!

MUSEET SOM BIDRAR TIL AT VI IKKE GLEMMER.

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad åpnet i 1983 etter stor innsats fra en gruppe idealister. Knapt noe museum er tuftet på større idealisme – og årsaken er i første rekke at en del av karene som var med i hjemmestyrkene under de fem okkupasjonsårene, samt en del yngre, krigshistorisk interesserte. Disse ville bidra til at okkupasjonsårene ikke skulle glemmes av kommende generasjoner. Det var godt over 30 år siden krigen sluttet, og heldigvis forsto disse at noe måtte gjøres før de selv var historie.

Ikke uventet ble det stilt spørsmål fra visse hold om det var nødvendig å gjøre dette på lokalt plan, men beslutningen ble tatt, og det er grunn til å rette en takk til ildsjelene som sørget for at vi har dette i vår kommune.

Hjemmefrontmuseets Venner ble stiftet i 1978 og dugnadsgjengen var i gang.  Det er mange som har æren for dette museum. I oktober 1983 kom kronprins Harald og kronprinsesse Sonja til Rakkestad får å åpne museet. Etter dette ekspanderte det  i slutten av 80-tallet. og byggingen av nye lokaler tok til. Museet har i dag rundt 400 kvadratmeter med 110 meter glassmontere og rundt 4000 gjenstander fra okkupasjon, krigshandlinger milorg. NS og freden. Hjemmefrontmuseet er i dag et krigsmuseum som tar for seg det meste fra 2. verdenskrig.

Museet ble høytidelig åpnet av Kronprins Harald den 19. oktober 1983.

 
 

Museet har over hundre meter med glassmontere som inneholder rundt 4000 gjenstander fra 2. verdenskrig. Utstillingene er omfattende og berører okkupasjon, krigshandlinger, Milorg, agenter, Nasjonal Samling, den sivile siden, konsentrasjonsleirene og frigjøringen.

Gavene strømmet inn til museet, men en gave ble det satt ekstra stor pris på – og året var 1986. Da kunne nemlig museets formann Odd Østby og sekretær Tore Rønningen ta turen til Det kongelige slott i Oslo for å motta en personlig gave fra Kong Olav.

Kong Olav hadde gitt ordre til at et bilde av han selv som forsvarssjef under krigen, innrammet og med kronprinsens krone øverst på rammen, skulle gis til Hjemmefrontmuseet i Rakkestad som en personlig gave.

Dette var ytterligere et bevis på hvilken pris kongehuset satte på det man hadde fått til i Rakkestad

Eidsberg kirke (Østfold Domen)

er en gotisk korskirke i stein, bygd på slutten av 1200-tallet. I 1880-81 ble kirken omfattende ombygd. Da ble koret, sakristiet og østre tredjedel av skipet revet. Resten av skipet ble beholdt som den vestre armen i et stort korskirkeanlegg. De nye delene ble murt av tegl. Begge tverrarmene fikk sakristier mot øst og trappehus med inngang på vestsiden. Den øvre delen av tårnet i vest ble også murt om igjen med en blanding av ny tegl og middelaldertegl.
Kun døpefonten fra 1200-tallet er igjen av middelalderens innredning. Den er i kleberstein og formet som en kalk. Alteret, altertavlen og prekestolen med himling er fra 1600-tallet, mens den øvrige innredningen er fra 1880-årene. Prekestolen er et bilthuggerarbeid i eik fra 1662, med figurer av Kristus og evangelistene i portalfeltene.

 

Folkenborg museum er et friluftsmuseum i Eidsberg nær Mysen, med gårdstun og husmannsplass. Om sommeren har museet også husdyr. Museet har samlinger av eldre og nyere landbrukshistorie. Der kan man følge den teknologiske utviklingen i norsk landbruk fra håndkraft og hestekrefter, via damp til traktorkrefter på 1960-tallet.

Folkenborg museum har også en spesialsamling for hestetrukne herskapskjøretøy fra spisslede til innelukket kupé.
Folkenborg museum har dype historiske røtter. På 1100-tallet var dette kirkested og prestegård, og hit kom Inga fra Varteig og fødte kongssønnen Håkon Håkonsson i 1204.

Høytorp fort var et festningsanlegg som igjen var en del av Fossumstrøkets Festning. Fortet ligger på toppen av høydedraget Vardåsen ca. én km nordøst for Mysen sentrum og utgjorde et komplett festningsanlegg. Det dekket et areal på ca. 1000 daa. (dagens anlegg regnes til 430 daa.) og var bestykket med fire tårnkanoner i hovedfortet, et haubitsbatteri samt en rekke kanonstillinger. Dessuten fantes et infanteriforsvar med brystvern, skyttergalleri og flere dekkete stillinger for mitraløser. Gjennom fortets operative periode ble det også reist forlegninger, kjøkken- og messebygg, ulike lager/magasinbygg, garasjer mv., i alt over 50 bygninger over og under terreng. Fortet sto ferdig i 1915, og det var i kamp med tyske tropper i aprildagene 1940. Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter for Transportregimentet og Heimevernet. Det ble nedlagt som militært anlegg i 2001, og hele området er i dag overtatt av Eidsberg kommune.

Historisk. Etter unionsoppløsningen, under Karlstadforhandlingene høsten 1905, la den svenske delegasjonen fram et krav om at det skulle opprettes en demilitarisert sone langs den norsk-svenske grensen. Under kampene i Østfold kom Høytorp fort til å spille en betydelig rolle. Fortet var i begynnelsen av april bemannet med 70 soldater, 12 befal og fem håndverkere.

Rødenes kirke er en langkirke fra 1230 i Marker. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borg Bispedømme.

Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var i privat eie fra 1729-1849, og ble etter det overtatt av kommunen. Altertavlen er fra 1720-årene og ble gitt i gave fra Chr. Hansen Sarpsborg, som var kommandant på Basmo festning. I 1949-52 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Ragnar Nilsen. Byggverket er i stein og har 240 plasser. Romansk stil.

Deler av festningsanlegget.

Børre, Einar, Anne, Bjørg og Bjørg Anne, Reidaf, Bjørg, Jon Otto og Bjørg Flott utstilling og dyktig guide.
Det er utstilt en enorm mengde forskjellig ting fra krigens dager. Østfold Domen Østfold Domen
Kirken er viet til St. Olav, som er avbildet på en steinskulptur over inngangen til kirken. Vi hadde en dyktig guide som viste oss rundt og ga oss masse informasjon. Prekestolen i kirken stammer fra 1661 og er laget av Christopher Ridder. Det ligger et messingfat fra begynnelsen av 1600-tallet i døpefonten.
Folkenborg museum. Bauta over Haakon Haakonson. Litt mat før omvisningen.
En liten avslapping mellom alle inntrykkene Vår dyktige guide. Vi følger med.
Annes barndomshjem. Hennes eldste søster og svoger bor her nå. Litt av et lunsjbord. Vår guide på Høytorp Fort.
  Deler av festningsanlegget. Jon Otto
Deler av festningsanlegget.   Flott område.
Her får vi orientering om om dagens festmiddag   Villsvin som er helstekt på denne måten er dagens hovedrett.
Bjørg og Bjørg Børre og Turi Einar, Henning, Turi, Reidar og Børre
Anne og Anne. Anne og Hans Otto. Nå skal kursen settes mot Rødenes kirke.
  Rødenes kirke. Jon Otto står foran. Anne og Anne.
Reidar
Reidar på "full fart" Bjørg og Turi diskuterer. En kaffepause ved Ørje. Det er Rødenessjøen vi ser i bakgrunnen..
     

Vi avsluttet denne fantastiske turen med et besøke av

Rokke kirke, anekset til Berg.Hadde inntil slutten av 1700-årene egen kapellan som bodde på Rokke gård. Kirken ligger høyt og fritt på Rokkeraet, ca. 15 km nord for Halden. Terrenget faller mot syd og nord.

 

  Rokke kirke.